Pescuit Recreativ

Centrul Regional de Ecologie Bacău deţine dreptul de utilizare a fondului piscicol în scop de pescuit recreativ pe lacurile Bacău şi Galbeni, în baza contractului nr.20/14.09.2017 încheiat cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

CRE Bacău doreşte să ofere pescarilor posibilitatea de a se recrea pe ape curate, cu o faună piscicolă bogată, fără braconieri şi cu pescari care respectă etica pescuitului.

Pescuitul pe lacurile Bacău şi Galbeni se practică cu respectarea legislaţiei naţionale şi a Regulamentului zonei de pescuit al CRE.

Pescuitul pe lac este permis în baza permisului ANPA (eliberat prin CRE sau orice altă asociaţie) şi în baza Carnetului de captură eliberat de CRE Bacău.

Carnetul de captură se eliberează în urma susţinerii unui test grilă şi este achitat de către pescar la preţul pieţei.

Plata cotizaţiei şi susţinerea testului în vederea eliberării Carnetului de captură se poate face pe teren în zona de pescuit sau la sediul CRE din Bacău, str.Livezilor 4F, de luni până vineri între orele 15.00 şi 17.00.

Membrii pescari CRE vor fi înregistraţi în baza de date CRE şi orice probleme legate de desfăşurarea activității de pescuit recreativ, sau probleme de mediu în zonele Lacul Bacău şi Lacul Galbeni, pot fi sesizate la dispecerat permanent la telefon: 0748-695-963.

Pescarii care nu sunt membri CRE pot pescui în condiţiile regulamentului ataşat, doar în sistem CATCH & RELEASE – fiind obligatorie eliberarea imediată a peştelui prins şi consemnarea capturilor în Carnetul de captură.

Pescarii membri CRE pot pescui în baza permisului ANPA eliberat de CRE Bacău, în zonele de pescuit contractate de alte asociaţii, respectând regulamentul zonnelor de pescuit respective.