Regulament de pescuit

 1. Practicarea pescuitului recreativ se realizează:

  1. în baza permisului de pescuit nominal (Anexa nr.1/Ordin 60/2017) eliberat de Centrul Regional de Ecologie pentru membrii pescari proprii înscrişi conform prezentului regulament şi statutului CRE, cu evidențierea capturilor prin carnete de captură;
  2. în baza permisului de pescuit nominal (Anexa nr.2/Ordin 60/2017) eliberat de către ANPA, în calitate de pescari neafiliați conform Art.2 (3)/ Ordin 60/2017, exclusiv în sistem catch&release (fără retinerea peştilor), cu evidențierea capturilor prin carnete de captură.
  3. în baza permisului de pescuit nominal (Anexa nr.1/Ordin 60/2017) eliberat de către orice asociație de pescari recreativi, exclusiv în sistem catch&release (fără retinerea peştilor), cu evidențierea capturilor prin carnete de captură.
 1. Calitatea de membru pescar recreativ al Centrului Regional de Ecologie Bacău este reglementată prin Statutul CRE, Cap.I, Art.7 lit.b) respectarea prevederilor statutare şi ale prezentului Regulament fiind obligatorie;

 2. Sistemul de evidență şi raportare a capturilor prin Carnete de captură

  1. Carnetul de captură reprezintă un formular nominal tipizat având următorul format:

   Se va completa:

   DATA, LAC şi NUMĂR ORE PESCUIT

   Instrucțiuni:

   - data şi lacul se completează obligatoriu la începutul partidei de pescuit; în caz că nu există capturi, rubricile aferente se barează.

   - peştii sub dimensiunea minimă legală şi peste greutatea maximă de 5 kg pe zi se eliberează obligatoriu.

   Specia:

   număr de exemplare

   lungime medie

   greutate totală

   Capturi record

   Observații

   Ex.reținute

   Ex.eliberate

  2. în vederea eliberării permisului de pescuit recreativ şi al Carnetului de captură, membrii pescari CRE vor susține testul prevăzut la pct.4,lit d) din prezentul regulament;
  3. titularii permiselor de pescuit ANPA eliberate direct, sau prin alte asociații de pescari recreativi vor pescui doar după obținerea Carnetelor de capturăconform pct.4,lit d) din prezentul regulament;
  4. În vederea obținerii Carnetului de captură, membrii pescari vor sustine un test grilăcu 10 întrebări din Regulamentul de practicare a pescuitului Recreativ al CRE, OUG nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare Secțiunea a V-a Pescuitul recreativ-sportiv în habitatele piscicole naturale şi Capitolul IX – Răspunderi şi sancțiuni, Ordinul 342/2008 privind dimensiunile minime, identificarea corectă a speciilor de peşti de interes pentru pescuitul recreativ. Carnetul de captură se va elibera pescarilor care înregistrază minim 8 răspunsuri valide.
  5. Pentru pescarii neafiliați conform Art.2 (3)/ Ordin 60/2017, sau pescarii membri ai altor asociații, rubricile “exemplare reținute” vor fi barate, aceşti pescari pescuind exclusiv în sistem catch&release (fără retinerea peştilor).
  6. Transmiterea/preluarea datelor din carnetul de captură se va realiza astfel:
   • voluntar, prin copie foto transmisă pe adresa: capturi@naturabacau.ro;
   • voluntar, prin copie foto transmisă pe numărul de telefon: 0748-695-963;
   • obligatoriu, la procurarea unui nou carnet în cazul completării integrale;
   • obligatoriu, la sfârşitul anului calendaristic, la sediul CRE sau prin copii foto;
   • obligatoriu, prin personalul de pază şi supraveghere al CRE Bacău.
   • In cazul transmiterii datelor în format electronic pescarul va comunica obligatoriu numele, prenumele şi CNP-ul în vederea identificării.
  7. Neprezentarea carnetului de captură sau necompletarea la începutul partidei de pescuit a datei şi zonei de pescuit constituie o încălcare a Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ.
  8. La finalizarea rubricilor din Carnetul de captură, sau în cazul pierderii carnetului, pescarul are obligația de a procura un nou carnet.
  9. Centrul Regional de Ecologie Bacău eliberează Carnete de captură la sediul din Bacău, str.Livezilor 4F, contracost - la prețul pieței, conform dimensiunilor şi caracteristicilor tipizatului.
 1. Pescarii recreativi vor curăța, dacă este cazul locul de pescuit în care se instalează, vor lăsaîn mod obligatoriu locul de pescuit curat la terminarea partidei de pescuit şi vor evacua eventualele deşeuri într-un punct autorizat de depozitare a deşeurilor menajere.

 2. Este interzisă păstrarea peştilor prinşi şi retinuţi cu respectarea dimensiunilor minime legale, în recipiente de tip PET.

 3. Pescarii recreativi au obligaţia de a sesiza prin apelul de urgenţă gratuit 112, faptele ce constituie infracţiune conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

 4. Pescarii recreativi pot sesiza Centrului Regional de Ecologie Bacău orice probleme legate de desfăşurarea activității de pescuit recreativ, sau probleme de mediu în zonele Lacul Bacău şi Lacul Galbeni, la dispecerat permanent la telefon: 0748-695-963. La eliberarea Carnetului de captură Pescarii recreativi se vor putea înregistra în agenda cu date de contact a postului telefonic – dispecer.

 5. Respectarea prevederilor prezentului REGULAMENT DE PRACTICARE A PESCUITULUI RECREATIV reprezintă o condiție prevăzută în permis, încălcarea regulamentului fiind sancționată de către autoritătile competente conform legii.