Results for category "Anunt"

116 Articles

Pescuitul recreativ devine din nou ținta unei legi cu dedicație

CRE

Sub presiunea parlamentarilor vânători, legislația din domeniul pescuitului urmează să fie din nou schimbată în beneficiul celor care se ocupă de vânătoare.
Noua modificare abuzivă şi arbitrară dă dreptul “organizațiilor VÂNĂTOREŞTI” de a controla şi amenda pescarii, prin paznicii de vânătoare.
In condițiile în care toate asociațiile care gestionează zone de pescuit au în momentul de față pază înarmată care respectă legislația în domeniul pazei, DE CE DOAR VÂNĂTORII ar putea constata contravenții ? Contractele pentru zonele de pescuit încheiate cu ANPA sunt similare, cu drepturi şi obligații similare pentru toate asociațiile, indiferent ce alte preocupări au acestea.
Modificarea legislativă conferă avantaje suplimentare AJVPS-urilor față de ceilalți gestionari ai fondurilor de vânătoare, care nu se ocupă şi de pescuit. În condițiile în care banii încasați de la pescari sunt utilizați pentru plata salariilor pentru paznicii de vânătoare se generează o concurentă incorectă, AJVPS-urile având posibilitatea inclusiv să achite un tarif de gestionare mai mare, tocmai din banii pescarilor.
In momentul de față modificarea legislativă a fost aprobată de Senat, urmând să fie supusă aprobării Camerei Deputaților. Sperăm ca prevederile abuzive să fie în atenția parlamentarilor de bună credință, dar şi a asociațiilor de pescuit, precum şi asociațiile de vânătoare care îşi desfăşoară activitatea corect şi nu încurcă borcanele.
Pescuitul recreativ este o pasiune care nu are nici o legătură cu vânătoarea. Respectăm vânătorii, dar pe baltă vrem linişte, nu focuri de armă.
Proiectul de lege are numărul PL-x nr.132/2017 şi poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputaților.

Dimensiunea minima pentru retinerea pestelui nu este optionala

CRE

Respectarea dimensiunii minime pentru reținerea peștelui nu este opțională. Îndeosebi speciile sensibile și valoroase trebuie protejate prin eliberarea capturilor sub dimensiuni, dând astfel posibilitatea acestora să se reproducă. Un exemplar adult care s-a reprodus măcar o dată poate fi reținut fără probleme, locul lui fiind luat de puiet.
Jandarmii de la IJJ au constatat și sancționat azi mai mulți pescari pe lacurile Bacău și Galbeni, aceștia nerespectând dimensiunile minime pentru Reținerea peștilor.

 

CRE organizează o Tabără aplicativă la Valea Budului – 29-31 august

CRE

 

În intervalul 29-31 august 2018, iubitorii de natură sunt invitați să participe la o tabăra aplicativă, la Valea Budului, tabără în cadrul căreia vor fi organizate activități practice de recunoaștere a florei și faunei orizontului local, susținute de specialiști din cadrul Facultății de Biologie.
Activitatea face parte din cadrul proiectului „Natura – laborator de cercetare, observare, inovare”, inițiat de Centrul Regional de Ecologie – Cre Bacau – Bacău, în parteneriat cu Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, proiect finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău.
Sunt așteptați tineri cu vârsta cuprinsa între 14 și 35 de ani. Doritorii sunt rugați sa confirme participarea printr-un mesaj privat, cu datele de contact: prof. Adriana Macinca, Cre Bacau, prof. Oiegar Ema, Colegiul Național „V. Alecsandri”, sau Roxana Lăcătușu, CT „N.V.Karpen”

Guvernul demolează partea funcțională a sistemului național de gestionare a ariilor naturale protejate

CRE

ONG-urile de mediu reacționează prea civilizat şi disproporționat la ordonanța prin care actualul guvern demolează partea funcțională a sistemului național de gestionare a ariilor naturale protejate. Organizațiile din prima linie pentru protecția naturii sunt nivelate de buldozerul guvernamental pentru a da drumul urgent la fel de fel de construcții, activitati şi exploatări care nu au legătură cu dorința oamenilor normali la cap de a se bucura de un mediu curat şi sănătos, atât în prezent cât în special pentru generațiile viitoare. Motivarea ordonanţei şi modul de aplicare comportă numeroase dezbateri, care din păcate nu au avut loc înainte de adoptarea actului normativ.
Pentru moment, detalii puteţi afla din comunicatul elegant al WWF:

 

Ariile naturale protejate din România rămân neprotejate: custozii, dați la o parte, urgent, de Guvern

Posted on 20 July 2018

WWF-România privește cu îngrijorare decizia Guvernului României de a înlătura rangerii, biologii, ecologii și silvicultorii din managementul ariilor naturale protejate. La inițiativa Ministerului Mediului, Guvernul a votat joi, printr-o ordonanță de urgență, modificarea cadrului legislativ al ariilor protejate*, eliminând organizațiile non-guvernamentale din lista entităților care au grijă de natură. Decizia a fost luată fără o consultare prealabilă cu entităţile impactate (custozii ariilor naturale protejate), fără ca autoritățile centrale să poată justifica natura urgenței.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat ulterior că „foarte mulți custozi au creat probleme în realizarea proiectelor de infrastructură”, însă justificarea nu este susținută de date pentru a se putea înţelege natura problemelor create. Faptul de a nu emite avize favorabile în cazurile unor investiții cu impact semnificativ nu reprezintă în sine o abatere, ci din contră, o măsură de protecție  a ariilor naturale protejate  aflate în responsabilitatea custozilor, în linie cu principiul precauției în luarea deciziilor de mediu și dispozițiile legislației UE în domeniu.

Agenția Națională de Arii Naturale Protejate va monopoliza și „avizul custodelui”, un filtru birocratic care făcea diferența între proiectele prietenoase cu mediul și cele distructive. Acest aviz va fi eliberat dintr-un birou lipsit de expertiză în biodiversitate şi cunoaşterea situaţiei din teren, existând riscul  de a fi motivat după considerente politice și nu de mediu. Astfel, Guvernul scoate de la masa discuțiilor și deciziilor experții independenți, care până acum au vegheat ca dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică în ansamblu, în țara noastră, să se facă în mod sustenabil, asigurând în același timp condiții de viață de calitate pentru oameni. 

Ariile protejate sunt esențiale pentru o dezvoltare durabilă a comunităților rurale și societății în general. Pierderile de mediu(ecosisteme din ce în ce mai puţin sănătoase), inclusiv din perspectiva fenomenelor generate de schimbările climatice foarte vizibile și în România, ne afectează pe toți, indiferent de opinii politice, vârstă, venituri sau categorie socială.

WWF-România face apel pentru revenirea la sistemul de management care include custodiile și remedierea problemelor legate de anumite custodii prin măsurile punctuale disponibile contractual și nu prin măsuri legislative generalizate, cu riscuri majore pentru viitorul naturii în România.

Înainte de a prelua atribuțiile și responsabilitățile tuturor custozilor, ANANP trebuie să demonstreze că deține capacitatea tehnică și financiară cel puțin pentru administrarea tuturor acelor arii naturale protejate cărora momentan le lipsesc structurile de administrare. În condițiile în care este de notorietate faptul că ANANP nu are capacitate nici pentru această situație, decizia eliminării tuturor custozilor independenți din structurile de administrare nu poate fi interpretată decât ca un act irațional și un atac direct la valorile democratice care ar trebui să stea la baza oricăror decizii politice, cu potențiale prejudicii economice, sociale și de mediu complet ignorate la momentul deciziei luate de Guvern.

Informații pentru editori:

Despre sistemul de management al ariilor protejate din România: 

Noul act normativ de tip ordonanță de urgență a eliminat sintagma de „custode” al unei arii protejate, care încă din anii 50-60 era folosită de către Academia Română – Comisia Monumentelor Naturii.

De 11 ani încoace, termenul de custode este un termen consacrat pentru persoanele juridice care au în grijă, cu mai multe responsabilități decât drepturi conferite de cadrul legal, anumite categorii de arii naturale protejate.

În acest moment, în România există în total 985 de arii naturale, dintre care mai puțin de jumătate sunt administrate. Cei 166 de custozi și administratori au grijă de monumente ale naturii, rezervații naturale, rezervații științifice sau mai recent situri din rețeaua ecologică de interes european Natura 2000.

Fără a beneficia până în prezent de suport financiar din partea autorității publice centrale care răspunde de arii naturale protejate, respectiv din partea Ministerului Mediului și Agenției pentru Administrarea Ariilor Naturale Protejate, din fonduri proprii, din venituri generate de turism și alte surse private, organizațiile care au dobândit calitatea de custode administrează și păstrează pentru generațiile viitoare 264 arii naturale protejate, care acoperă circa 1,6 milioane de hectare din suprafața României.

Între aceștia, 62 de custozi sunt înființați în baza O.G. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și au statut juridic de organizații non-guvernamentale. Numai Federația Coaliția Natura 2000, care administrează 10% din totalul ariilor naturale protejate din România, implică în conservarea naturii un număr de peste 400 de angajați, în marea majoritate tineri.

Pe lângă activitățile de protejare a capitalului natural, custozii de arii naturale protejate au inventariat și monitorizat cele mai valoroase elemente ale capitalului natural din ariile naturale protejate, au elaborat măsurile strict necesare pentru păstrarea acestui capital natural inestimabil în cadrul planurilor de management realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și desfășoară acțiuni de educație de mediu de importanță națională și europeană.

Ținta asumată de către România privind elaborarea acestor măsuri de conservare și planuri de management a fost parțial atinsă de Ministerul Mediului cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale în principal și nu prin forțele proprii Ministerului sau A.N.A.N.P.. Organizațiile nonguvernamentale au sprijinit constant și sprijină Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Agențiile Județene pentru Protecția Mediului, Gărzile de Mediu în activitățile din domeniul ariilor naturale protejate.

Și nu în ultimul rând, organizațiile nonguvernamentale au făcut posibil ca milioane de vizitatori să poată să-și petreacă timpul liber în zone naturale, susținând astfel antreprenori din comunitățile locale.

*O.U.G. 57/2007 privind conservarea florei și faunei, cu modificările ulterioare

Am găsit un pui de pescăruş – cum procedăm

CRE

In acest sezon am constatat un număr crescut de perechi de pescăruși care au ales ca zonă de cuibărit acoperișurile orașului. Acest comportament este justificat atât prin accesul facil la surse de hrană precum și prin siguranța pe care o dau acoperișurile în comparație cu zonele de cuibărit tradiționale (mici insule, trunchiuri de copac etc), pe clădiri puii fiind protejați de viituri, răpitoare sălbatice sau domestice.
În perioada în care aceștia se pregătesc de zbor, se întâmplă să cadă, astfel încât zilnic primim solicitări de a prelua pui din toate zonele orașului.
Îi sfătuim pe cei care îi găsesc să îi ducă, dacă este posibil, înapoi pe acoperiș pentru a putea fi hrăniți de către părinți. Dacă pescărușii sunt mari, au penaj complet și sunt pregătiți să zboare, aceștia pot fi eliberați pe malul apei, de preferat într-o zonă mai liniștită. Pentru puii care nu au încă pene și care nu pot fi duși înapoi la cuib, sau pentru exemplarele rănite, contactați-ne: tel. 0748695963.

Scrisoare deschisă adresată membrilor Consiliului AJVPS Bacău

CRE

Centrul Regional de Ecologie Bacău, în calitate de titular al contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop de pescuit recreativ nr.20/2017 încheiat cu ANPA, pentru zonele de pescuit Lac acumulare Bacău şi lac acumulare Galbeni, aducem în atenția dumneavoastră următoarele aspecte:

La nivelul județului Bacău, CRE Bacău este titular al 2 zone de pescuit recreativ, în timp ce AJVPS Bacău este titular al 19 zone de pescuit recreativ, cu toate drepturile şi obligațiile ce decurg din contractele încheiate cu ANPA.

Buna înțelegere, comunicarea şi eventuala colaborare între cele două asociații de pescuit recreativ de la nivel județean este importantă atât pentru gestionarea eficientă şi protecția fondurilor piscicole, cât şi pentru membrii pescari ai ambelor asociații, aceştia având dreptul să practice pescuitul recreativ la libera alegere, în condiții clare şi cu respectarea regulamentelor de pescuit aferente fiecărei zone.

Incă din perioada de atribuire a zonelor de pescuit în cursul anului 2017, AJVPS Bacău nu a respectat convenția conform căreia asociațiile de pescuit recreativ înaintează solicitări pentru zonele pe care le-au gestionat în baza contractelor 2011-2016, formulând o cerere şi pentru Lacul Bacău – zonă de pescuit gestionată de CRE şi unde asociația noastră a desfăşurat nenumărate activități, evenimente, populări, etc în ultimii ani. Mai mult, după finalizarea procedurii de evaluare, AJVPS a depus contestații şi reclamații privind atribuirea celor două lacuri către CRE Bacău, perpetuând o stare de tensiune şi neînțelegere.

După încheierea noilor contracte cu ANPA în anul 2017, CRE Bacău a continuat să desfăşoare cu maximă seriozitate activitățile de pază, combatere a braconajului, populări, evenimente şi acțiuni pentru informarea şi educarea pescarilor recreativi.

La inițiativa conducerii executive a AJVPS, prin specularea unei erori descriptive a lacului de acumulare Galbeni, AJVPS Bacău a deschis în cursul lunii mai 2018 un nou conflict prin care vizează extinderea zonelor de pescuit râul Bistrița şi râul Siret dincolo de delimitarea cadastrală a acestor corpuri de apă, întrând astfel în perimetrul lacului de acumulare Galbeni.

Referitor la problema delimitării lacului de acumulare Galbeni, menționăm că limitele sunt clar stabilite în baza cadastrului realizat de Apele Române. AJVPS Bacău speculează o eroare de măsurare a zonei de luciu de apă rămas necolmatat din suprafața totală inițială a lacului de acumulare Galbeni, luciul de apă real nefiind identic cu descierea din documentația ANPA. In urma analizei descrierii suprafetelor, respectiv lungimilor pentru toate zonele de pescuit din județul Bacău, se constată că pentru nici una din zonele de pescuit desemnate de ANPA, descrierile nu corespund cu situația faptică.

In paralel cu aceste demersuri, AJVPS a solicitat pescarilor membri CRE să se înscrie în mod obligatoriu la AJVPS pentru a putea pescui pe cele 19 zone de pescuit proprii, fapt ce contravine regulamentului AJVPS depus şi evaluat în cadrul procedurii de atribuire, care prevedea accesul la pescuit în baza plății unui tarif de acces săptămânal/lunar, sau anual.

Propunem ca fiecare asociație să inițieze demersurile necesare la nivelul ANPA în vederea îndreptării erorilor materiale privind descrierea zonelor de pescuit pe care asociațiile sunt titulare, urmând ca fiecare asociație să respecte obligațiile contractuale pentru zonele aferente, iar pescarii membri ai celor două asociații să poată pescui liber, cu respectarea legislației naționale şi a condițiilor din regulamentul zonei de pescuit depus şi aprobat în cadrul procedurii de evaluare a cererilor de atribuire.

Totodată exprimăm disponibilitatea de a dialoga deschis cu membrii Consiliului AJVPS, aşa cum am încercat în mai multe rânduri adresându-ne conducerii executive, în vederea clarificării punctelor de vedere, pentru eliminarea eventualelor divergențe şi în măsura în care există disponibilitatea, pentru colaborare.

Pe lacurile Bacău şi Galbeni curățenia este obligatorie !

CRE

Sezonul de pescuit a început și malurile apelor sunt din nou pline. Din păcate în zonele intens frecventate malurile încep să fie pline și de gunoaie.
Reamintim pescarilor care pescuiesc pe lacurile Bacău și Galbeni, că în conformitate cu regulamentul de pescuit au obligația atât de a lăsa locul curat la sfârșitul partidei de pescuit, dar mai ales de a strânge gunoaiele din jurul lor atunci când se instalează la pescuit. Cu puțină bunăvoință, în 2-3 minute oricine poate pune într-o pungă cele câteva gunoaie pe câțiva metri în jur. Dacă toată lumea respectă aceste reguli, în scurt timp cu toții ne vom bucura de două zone de pescuit impecabile.
Menționăm că respectarea regulamentului este obligatorie – iar încălcarea acestuia reprezintă
contravenție (Art.58 lit.c/OUG23/2008) și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 600 lei.
Astăzi pe baraj la Galbeni pescarii și CRE-ul, în câteva minute, au curățat întreaga zonă.

O nouă poluare pe Bistrița luni 11.06.2018 – cauza rămâne necunoscută

CRE

Luni seara în jurul orei 19.00 CRE Bacău a fost sesizat de un pescar care pescuia pe Bistrița în zona podului de la CIC cu privire la comportamentul ciudat al peștilor. Bancuri întregi fugeau la vale, mulți pești căutând cu gura suprafața apei. În urma verificării la fața locului s-a constat că există o problemă, cel mai probabil cauza fiind aceeași care a provocat moartea a sute, poate mii de pești în weekend.

La fața locului au venit echipele de la ape și ISU, între timp începând să apară și exemplare moarte. Pești morți și probe de apă au fost preluate pentru analize.
CRE a sesizat această situație și către ANPA, în calitate de administrator al fondului piscicol.
Urmează să revenim cu detalii privind mortalitatea piscicolă înregistrată și concluziile analizelor realizate de autoritățile de ape și sanitar-veterinare.
Repetăm recomandarea pentru pescari – nu consumați și nu dați copiiilor pește de pe Bistrița până nu se stabilește cauza mortalității.

Poluarea de vineri 08.06.2018 de pe râul Bistrița, în atenția autorităților

CRE

În cursul zilei de 10.06.2018, în urma sesizărilor primite din partea pescarilor, CRE Bacău a constatat existența a sute de exemplare de pești morți pe cursul râului Bistrița, în amonte de lacul de acumulare Galbeni – zonă pod CIC.
Specii afectate: babușcă, mreană, clean, oblete, biban, porcușor.
Au fost sesizate autoritățile, la fața locului venind echipe din partea SGA Bacău, ISU și de la Direcția Sanitar Veterinară. Au fost prelevate probe de apă și pești în vederea efectuării analizelor. Rezultatele urmează să fie comunicate.
Din discuțiile preliminare putem menționa următoarele aspecte:
– cel mai probabil poluarea care a generat mortalitatea a avut loc vineri 08.06.2018 (deversarea fiind asociată probabil cu ploaia – cei care au deversat sperând la o diluție a poluanților – fapt ce nu s-a întâmplat).
– cantitatea de pește care a murit inițial a fost mult mai mare, duminică fiind observate doar exemplarele care nu au fost mâncate de pescăruși și alte păsări (prezente în număr foarte mare în zona podului de la CIC), sau care nu au rămas pe fundul apei.
Din punctul de vedere al pescuitului recreativ menționăm că situația a avut loc pe zona de pescuit a AJVPS Bacău – râul Bistrița, zona de pescuit fiind plină de sute de pești morți timp de două zile, fără să îi bage nimeni în seamă. Recomandăm celor care pescuiesc în zonă să evite consumul de pește până când vor fi disponibile rezultatele analizelor.

Sesizare poluare canal Bistrița – Letea Veche

CRE

După ploaia din această dupamiază CRE Bacău a primit o sesizare telefonică privind o deversare de hidrocarburi în canalul de fugă al hidrocentralei Bacău II. Echipa CRE a constatat o prblemă, cel puțin la nivel vizual, la o scurgere pluvială situată în aval de hidrocentrală, fiind sesizată Administrația Bazinală de Apă Siret și Garda de Mediu. Au fost prelevate probe de apă, concluziile preliminare excluzând hidrocarburi în cantități semnificative.
Totuși, culoarea apei deversate denotă materii în suspensie și probabil compuși care vor fi determinați prin analize de laborator.